Wartend.. Skizze.. Fertiggestellt
 Blacklink (Pokemon Logo)   letsplayv3rby (Profilbild)
    kevpott_ (Emote)
    bourn (Charakter Illustration)
    bourn (Charakter Illustration)